محصولات حراجی جوانه صدرا

محصولات جشنواره‌ای جوانه صدرا😍💥

برنج کشت دوم مخصوص فریدونکنار(بسته 10 کیلویی)

قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,220,000 تومان است.
 • ارسال رایگان
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت
 • خوشپخت
 • معطر
 • تخفیف حداکثری فقط تا آخر هفته🎁😍

برنج طارم هاشمی ممتاز معطر(کیسه 10 کیلویی)

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
 • ارسال رایگان
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت
 • خوشپخت
 • معطر
 • بهترین برنج طارم هاشمی

برنج طارم محلی مخصوص فریدونکنار(کیسه 10 کیلویی)

قیمت اصلی 1,240,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,120,000 تومان است.
 • ارسال رایگان
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • عطر و طعم بینظیر
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت
 • تخفیف حداکثری فقط تا آخر هفته🎁😍

برنج طارم استخوانی درجه یک(کیسه 10 کیلویی)

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 780,000 تومان است.
 • ارسال رایگان
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت

برنج صدری دمسیاه طبیعی سفارشی(کیسه۱۰کیلویی)

قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,530,000 تومان است.
 • ارسال رایگان
 • باکیفیت ترین برنج در ایران
 • عطر و طعمی خیره کننده
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت
 • تخفیف حداکثری فقط تا آخر هفته🎁😍

برنج سرلاشه طارم مخصوص فریدونکنار(بسته 10 کیلویی)

قیمت اصلی 750,000 تومان بود.قیمت فعلی 680,000 تومان است.
 • ارسال رایگان
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت

برنج دودی سنتی صدری هاشمی(کیسه 10 کیلویی)

قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,150,000 تومان است.
 • ارسال رایگان با خرید بالای 500هزارتومان
 • دارای سه وزن مختلف
 • برنج ایرانی درجه یک
 • اوزان دو و نیم،پنج و ده کیلو
 • بهترین کیفیت

برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 10 کیلویی

قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است.

برنج نیم دانه طارم معطر(10 کیلو)

قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.
 • تک وزن 10 کیلویی
 • خوش عطر
 • خوش بو
 • قیمت مناسب
 • ارسال رایگان با خرید بالای 500هزار تومان
 • از مزارع شمال ایران